Úsporné systémy vytápění a chlazení

Hlavní nabídka

XX
FVE GEOSUN

FVE GEOSUN

Projekt FVE GEOSUN Č.P. 61 (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001947) je spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele.

Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Máte zájem o naše produkty?
Napište si o individuální nabídkuE-shop